×
سوال

تفاوت تخمدان پلی کیستیک با تنبلیه تخمدان چیه؟

سلام ببخشید میشه بگین تفاوت تنبلی تخمدان با تخمدان پلی کیستیک چیه؟

پاسخ

اسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست نازنینم. سندرم تخمدان پلی کیستیک از بیماری های شایع در زنان بوده که در میان مردم و به اصطلاح به عنوان کم کاری یا تنبلی تخمدان یاد می شود و این دو بیماری تفاوتی با یکدیگر ندارند. برای افزایش اطلاعاتتان در این زمینه مطالعه این لینک های را به شما پیشنهاد می کنیم:

http://mom.ir/blog/show/42/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C

و

http://mom.ir/blog/show/42/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C

هر آنچه که باید بدانید