×
سوال

رنگ کردن ابروها آسیبی به جنین وارد می کند؟

سلامم ببخشید من هفته ی بیست و هشتم بارداری هستم. میخواستم ابرومو رنگ کنم عیب نداره؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:


سلام دوست خوبم. با توجه به سن بارداری و اینکه وسعت ناحیه ی در تماس با رنگ در شرایطی که ابروها رنگ می گردند اندک است، ممنوعیت جدی برای انجام این کار وجود ندارد اما از آنجایی که تأثیر مواد شیمیایی همچون رنگ بر سلامت بارداری هنوز به درستی ثابت نشده است، ما هیچ مادری را به انجام این کار تشویق نکرده و توصیه می کنیم این قبیل کارها را به بعد موکول نمایند. در نهایت این شما هستید که با در نظر گرفتن این نکات می توانید در این رابطه تصمیم گیری نمایید.

هر آنچه که باید بدانید