×
سوال

ناشتا بودن برای تست غربالگری لازمه؟

سلام. من باردارم و دکترم برام آزمایش غربالگری مرحله اول رو نوشته اما نگفته که برای تست غربالگری باید ناشتا باشیم یا نه؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:


سلام مادر مهربان. بررسی‌های غربالگری اول و دوم بارداری نیازی به ناشتا بودن ندارند.

هر آنچه که باید بدانید