×
سوال

تفاوت بی‌حسی اسپاینال با اپیدورال چیست؟

سلام، من نمی دونستم بی حسی برای زایمان دو نوع هست. این دو تا چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ

پاسخ کارشناس سایت سارا حبیبی کارشناس مامایی

سلام دوست عزیزم، روش بی‌حسی برای هر عملی به دو صورت می‌تواند انجام شود: بی‌حسی اپیدورال و بی‌حسی اسپاینال. در بی‌حسی اسپاینال، تزریق داروی بی‌حسی مستقیماُ به مایع نخاعی تزریق می‌شود اما در روش اپیدورال، داروی بی‌حسی به فضای بیرونی اطراف نخاع وارد می‌شود. همچنین در بی‌حسی اسپاینال، فقط یکبار تزریق دارو انجام می‌شود اما در بی‌حسی اپیدورال به فواصل زمانی کوتاه دارو مجدد شارژ می‌شود. انتخاب نوع بی دردی در هنگام زایمان برعهده‌ی متخصص بیهوشی است
هر آنچه که باید بدانید