×
سوال

چه آزمایشاتی باید در دوران بارداری انجام داد؟

سلام، من تازه باردار شدم، چه آزمایشاتی رو باید تو بارداری انجام بدم؟

پاسخ
پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
سلام دوست نازنینم، آزمایشات دوران بارداری دو نوع است که شامل آزمایشات چکاپ و آزمایشات غربالگری می باشد.
آزمایشات روتین و چکاپ بارداری عبارتند از: 
- اولین آزمایش چکاپ پس از مثبت شدن تست بارداری؛ 
- دومین آزمایش چکاپ در هفته‌ی ۲۴ تا ۳۰ بارداری.
آزمایشات غربالگری در دوران بارداری عبارتند از: 
-آزمایش غربالگری اول از ابتدای هفته‌ی ۱۱ تا انتهای هفته‌ی ۱۳ که بهترین زمان انجام آن در هفته‌ی ۱۲ بارداری است؛
- آزمایش غربالگری دوم از ابتدای هفته‌ی ۱۴ تا انتهای هفته‌ی ۲۲ که بهترین زمان انجام آن در هفته‌ی ۱۵ بارداری است.

هر آنچه که باید بدانید