×
سوال

محاسبه تاریخ زایمان

سلام، من سن بارداریم با چیزی که سونوگرافی میگه یکی نیست باید کدوم یکی رو در نظر بگیرم؟

پاسخ
پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
سلام دوست عزیزم، محاسبه زمان احتمالی تاریخ زایمان به دو صورت انجام می گیرد:
- اگر قاعدگی منظمی داشته اید، تاریخ احتمالی زایمان تان بر اساس تاریخ شروع آخرین قاعدگی تان محاسبه می شود.
-اگر قاعدگی منظمی ندارید یا سن بارداری طبق آخرین قاعدگی با سن بارداری تعیین شده با سونوگرافی های سه ماهه اول بیشتر از چند روز تفاوت داشت، باید به تاریخ زایمان مندرج در سونوگرافی های قبل از هفته دوازدهم اکتفا نمود. 

هر آنچه که باید بدانید