×
سوال

اقدام به بارداری پس از عکس رنگی رحم

سلام، من عکس رنگی رحم انداختم. می تونم برای بارداری اقدام کنم؟

پاسخ
پاسخ مشاور سایت سارا حبیبی کارشناس مامایی
سلام دوست عزیزم، در مورد اقدام به بارداری پس از انجام عکس رنگی رحم اتفاق نظر وجود ندارد. برخی پزشکان بدلیل وجود ماده حاجب و رادیواکتیو در زمان انجام عکس رنگی رحم توصیه می کنند اقدام به بارداری وجود نداشته باشد و به ماه بعد موکول شود اما برخی پزشکان انجام عکس رنگی رحم را مانعی برای اقدام به بارداری نمی بینند و حتی بدلیل اینکه ممکن است عکس رنگی رحم باعث باز شدن انسدادهای نسبی در لوله ها شود توصیه به اقدام به بارداری در سیکلی که عکس رنگی رحم انجام شده است می کنند.

هر آنچه که باید بدانید