×
سوال

آیا آمپول HMG تاثیری بر افزایش اسپرم ها می گذارد؟

سلام، اسپرمای همسرم کمه دکتر بهش آمپول HMG و HCG داده. جواب میده؟

پاسخ

پاسخ مشاورسایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:

سلام دوست نازنینم، این دارو سطح هورمون تستوسترون و حجم بیضه را افزایش می دهد و در نتیجه میزان تولید اسپرم را بهبود می دهد. ترکیب این دارو با HCG نیز موجب افزايش میزان تستوسترون و‌در نتیجه القاء اسپرماتوژنر ( تولید اسپرم) می گردد. همچنین به منظور تحريك تولید اسپرم در مردان مبتلا به كمكاری بيضه ها ناشی از كمبود گنادوتروپين (LH و FSH) اوليه يا ثانويه، استفاده می شود.

هر آنچه که باید بدانید