×
سوال

نحوه مصرف قطره آ+د برای نوزاد

سلام نوزاد دوماهه دارم براش قطره آ+د گرفتم چند قطره در روز بهش بدم؟ بهداشت چیزی نگفتن بهم.

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:

 

سلام دوست عزیزم. بنا بر توصیه کمیته کشوری تغذیه؛ به کودکان زیر دو سال، از سه تا پنج روزگی تا پایان دوسالگی می بایست روزانه یک سی سی قطره مولتی ویتامین یا قطره آ+د داده شود. با توجه به انواع مختلف  قطره چکان مورد استفاده توسط شرکت های دارویی، حتمأ به مندرجات روی جعبه قطره آ+د یا مولتی ویتامین (به منظور مشخض نمودن تعداد قطره های معادل یک سی سی) توجه نموده و طبق آن عمل نمایید.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید