×
سوال

تعیین روز تخمک گذاری

سلام. من ٢٦ سالمه قصد باردار شدن دارم اما پريودام نامنظمه چه كار بايد بكنم؟ چطور میتونم بفهمم کی تخمک گذاری دارم؟

پاسخ

پاسخ سوال توسط مشاور سایت، افسانه گنجی کارشناس مامایی:

 

سلام دوست نازنینم. تعیین روز تخمک گذاری یکی از بزرگترین مشکلات خانم هایی است که سیکل های قاعدگی نامنظم دارند. برای محاسبه ی زمان تخمک گذاری در این خانم ها روش های مختلفی  وجود دارد، یکی از این روش ها که هر خانم می تواند به راحتی از آن کمک بگیرد "روش تقويمي" است.

در اين روش باید ميانگين روزها را در سيکل قاعدگی خود حساب نموده و محدوده ی احتمالی باروري را تخمين بزنید. به این صورت که در ابتدا طول سیکل های قاعدگی خود به مدت هشت تا دوازده ماه را بنویسید. اولين روز شروع هر دوره (اولين روز خونريزي) را به عنوان "روز يک” سیکل خود در نظر بگيريد. سپس کوتاه ترين و بلند ترين سیکل خود را مشخص نمایید. عدد هجده را از کوتاهترين سیکل قاعدگی خود کم کرده و آن را به عنوان اولين روز محدوده ی باروري يادداشت نماييد، عدد یازده را نیز از بلند ترين سیکل خود کم نموده و آن را به عنوان آخرين روز محدوده ی باروري در نظر بگيريد.

به عنوان مثال: تعداد روزهاي بين "روز يک” يک سیکل قاعدگی تا "روز يک” سیکل قاعدگی بعدي در يک خانم عبارتند از : مهر بیست و نه روز- آبان بیست و چهار روز (کوتاه ترين چرخه)- آذر سی روز- دی سی روز (بلند ترين چرخه )- بهمن بیست و هشت روز در اين مثال مي بينيم که کوتاه ترين چرخه ی قاعدگي در اين خانم بیست و چهار روز و بلند ترين آن ، سی روز مي باشد. عدد هجده را از بیست و چهار کم مي کنيم تا اولين روز محدوده باروري بدست آيد (روزششم) و عدد یازده را هم از سی کم مي کنيم تا آخرين روز این محدوده بدست آيد (روز نوزدهم) . بنابراين در اين خانم روزهاي ششم تا نوزدهم هر سیکل قاعدگی روزهاي احتمالی باروري وی هستند، يعني احتمال باردار شدن در اين روزها زياد است. پس از اینکه محدوده ی باروری خود را مشخص نمودید، در این زمان ها از کیت تخمک گذاری استفاده کرده تا زمان تقریبی تخمک گذاری مشخص گردد.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید