×
سوال

هفته ۱۹ بارداری، ماه چندم بارداری؟

سلام. هفته 19 بارداری هستم. یعنی چند ماهه باردارم؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
سلام دوست خوبم، نوزده هفته برابر است با چهار ماه و سه هفته. یعنی شما در حال حاضر در ماه چهارم بارداری قرار دارید.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید