×
سوال

سزارین در هفته چندم انجام میشه؟

سلام. سزارین رو تو چه هفته ای انجام میدن؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
دوست عزیزم سلام. تاریخ زایمان بر مبنای سونوگرافی سه ماهه اول بطور دقیق مشخص می شود. در شرایط غیر اورژانس و در حاملگی های تک قلو، هفته سی و نه بارداری بهترین زمان برای انجام سزارین است.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید