×
سوال

احساس حرکات جنین در هفته دهم

سلام. من هفته 10 بارداری هستم و گاهی لرزشی زیر دلم حس میکنم، آیا این حرکت جنین هست؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
 سلام دوست عزیزم. خیر، در هفته دهم بارداری حرکات جنین توسط مادر احساس نمی گردد.  زودترین زمانی که مادر می تواند حرکات جنین را درک نماید هفته نوزدهم تا هفته بیست و چهارم بارداری می باشد. البته مادران با تجربه بارداری قبلی  ممکن است حرکات جنین را زودتر و از هفته شانزدهم بارداری احساس نمایند.

هر آنچه که باید بدانید