×
سوال

غربالگری های دوران بارداری

سلام. چند تا غربالگری در بارداری داريم؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
سلام دوست عزیزم. غربالگری در دوران بارداری در دو مرحله انجام می شود. زمان انجام غربالگری مرحله اول که متشکل از یک سونوگرافی (با هدف بررسی "ان تی") و یک آزمایش خون (بررسی سطح دو مارکر بیوشیمیایی در خون مادر) از ابتدای هفته یازدهم (یازده هفته و صفر روز) تا انتهای هفته سیزدهم (سیزده هفته و شش روز) بوده و بهترین زمان انجام آن هفته دوازدهم بارداری می باشد. غربالگری مرحله دوم که شامل فقط یک آزمایش خون بوده از ابتدای هفته چهاردهم (چهارده هفته و صفر روز) تا انتهای هفته بیست و دوم (بیست و دو هفته و شش روز) قابل انجام می باشد که بهترین زمان انجام آن در ایران هفته پانزدهم و‌شانزدهم بارداری است. به علاوه طبق پروتکل های دوران بارداری یک سونوگرافی تحت عنوان سونوگرافی آنومالی اسکن که در آن تک تک ارگان ها و اندام های بدن جنین از نظر ناهنجاری ها مورد بررسی قرار می گیرند نیز در مراقبت های روتین مادران جا دارد که زمان انجام آن از هفته هجده الی بیست و دوم بارداری است. این سونوگرافی جزئی از دو مرحله غربالگری نیست اما پزشک برمبنای نتیجه آن و دو غربالگری در مورد سلامت جنین تصمیم گیری خواهد نمود.

هر آنچه که باید بدانید