×
سوال

تشخیص جنسیت با آنومالی اسکن ممکنه؟

سلام، آیا با آنومالی اسکن جنسیت جنین هم معلوم میشه؟ چون با سونوگرافی معمولی قبلی مشخص نشد.

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست عزیزم، بله. در سونوگرافی آنومالی اسکن تمام اندام های جنین از جمله دستگاه تناسلی جنین بررسی می گردد و سونولوژیست از روی شکل ظاهری دستگاه تناسلی خارجی جنین (در صورتی که وضعیت قرارگیری جنین به صورتی باشد که رویت گردد) می تواند جنسیت را تعیین نماید.

هر آنچه که باید بدانید