×
سوال

چشم رنگی شدن جنین با تغذیه

سلام من در 11 هفتگی هستم. چی باید بخورم تا چشمای بچه م رنگی بشه؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
مادر مهربان سلام. مهم ترین عامل تعیین کننده خصوصیات ظاهری جنین بویژه مشخصات چهره او، ژنتیک نسل شما است و تغذیه نقشی در تعیین رنگ چشم ندارد.

هر آنچه که باید بدانید