×
سوال

میزان موفقیت آی یو آی

سلام. اگه آی یو آی انجام بدی صدرصد باردار میشی؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست عزیزم. درصد موفقیت روش های کمک باروری همچون آی یو آی (IUI)  بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است و وابسته به علل و  شرایط مختلفی همچون سن خانم، وضعیت اسپرم و تخمک، علت ناباروری، سلامت سیستم باروری خانم، شرایط آزمایشگاه و تبحر فرد انجام دهنده می باشد. درصد موفقیت با توجه به این شرایط و علل در هر بار انجام این پروسه متفاوت خواهد بود. بنابراین ممکن است باردار شدن با یک نوبت انجام این روش ها ممکن نشده و نیازمند تکرار باشد.

هر آنچه که باید بدانید