×
سوال

زمان انجام سرکلاژ در بارداری

سلام. سركلاژ معمولا در چه هفته هایی از بارداری انجام میشه؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
سلام جراحی سرکلاژ دهانه رحم بین چهارده تا بیست و دو هفتگی بارداری انجام می شود. اما گاهی به صورت اورژانسی تا هفته بیست و چهارم بارداری نیز انجام می گیرد.

هر آنچه که باید بدانید