×
سوال

استفاده از ژل های لغزنده کننده در دوران اقدام به بارداری

سلام من برای بارداری اقدام کردم موردی نداری برای نزدیکی از ژل های لغزنده کننده استفاده کنم؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست خوبم. اکثر روان‌کننده‌های مصنوعی (لوبریکانت) حتی انواع ساده آن ها می توانند از رسیدن سریع اسپرم به سرویکس یا همان دهانه رحم جلوگیری کرده و در نتیجه موجب ‌شوند که اسپرم ها پیش از رسیدن به محیط داخل رحم، در محیط اسیدی واژن مانده و بمیرند. به علاوه برخی از آنان حاوی مواد اسپرم کش هستند. بنابراین استفاده از هر گونه روان‌کننده واژینال، چه انواع تجاری و صناعی و چه روغن های طبیعی مثل روغن زیتون، می‌توانند امر لقاح را مختل ساخته و بر قدرت باروری شما تاثیر منفی بگذارند. توصیه می کنیم در دوران اقدام به بارداری از لوبریکانت ها استفاده نکرده و به جای آن قبل از مقاربت زمانی (حدود یک ربع) را به معاشقه اختصاص دهید تا ترشحات واژینال افزایش یافته و نزدیکی تسهیل گردد. اگر علیرغم پیش‌نوازی باز هم خشکی واژن پابرجا بود، می‌توانید از آب گرم به عنوان روان‌کننده استفاده کنید. آب برای اسپرم سمی نیست و مانع رسیدن آن به گردن رحم نمی‌شود.

هر آنچه که باید بدانید