×
سوال

سه روز بعد از اقدام به بارداری، بی بی چکم منفی شد، آیا باردار نیستم؟

سلام. من روز ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قاعدگی نزدیکی داشتم برای بارداری، سه روز بعدش بی بی چک گذاشتم منفی بود. به نظرتون زود بود برای استفاده از بی بی چک یا واقعا منفیه؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
دوست عزیز، منفی بودن بی بی چکتان بدین دلیل بوده است که در آن زمان حتی در صورت وجود بارداری میزان هورمون بارداری در حدی نیست که حتی آزمایش خون را مثبت کند چه برسد به بی بی چک که برای مثبت شدن احتیاج به میزان بالاتری از هورمون بتاست. توصیه می نماییم تا موعد قاعدگی تان صبر کنید و‌ در صورت تاخیر، آزمایش بتا یا بی بی چک انجام دهید.

هر آنچه که باید بدانید