×
سوال

تعداد ضربان قلب جنین جنسیتش رو نشون میده؟

سلام. به نظر شما تا چه حد تشخیص جنسیت جنین از روی ضربان قلبش درسته؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست عزیزم. تعیین جنسیت از روی ضربان قلب جنین ماهیت علمی نداشته و صحیح نمی باشد. شاید بر اساس شانس مواردی درست پیش بینی شوند اما در واقع از دید علمی هیچ سندیتی ندارد.

هر آنچه که باید بدانید