×

بلغور جو، تغذیه‌ی مناسب دوران بارداری

اولین وظیفه‌ی شما به عنوان یک مادر که قبل از بارداری شروع و در طی بارداری ادامه پیدا می‌کند، حفظ سلامت جسمی خود بوده که در نهایت در تأمین سلامت جنین و کودک شما نیز سهم بسزایی ایفا می‌کند.
هر آنچه که باید بدانید