کورتاژ تشخیص و درمانی

یکی از روش های تشخیصی و درمانی در حیطه سلامت و باروری زنان، کورتاژ رحمی است. در این روش جراح متخصص زنان در شرایط استریل کورتاژ رحم را انجام داده و در صورت لزوم نمونه برداری کرده و به آزمایشگاه ارسال می‌کند.

مرکز فوق تخصصی  مام آمادگی این را دارد تا با استفاده از تجهیزات به روز و اتاق عمل‌های پیشرفته به آن دسته از مراجعینی که نیازمند انجام کورتاژ هستند ارائه خدمت نماید.