کلینیک مشاوره حقوقی

امروزه یکی از روش های نوین بارداری و درمان ناباروری استفاده از روش های کمک باروری جایگزین یعنی روش های اهدایی است. روش های کمک باروری اغلب با استفاده از تخمک خود زن و اسپرم همسرش انجام می‌‌گیرد؛ اما درصورتی‌که مشکلات شدیدی در تخمک یا اسپرم وجود داشته باشد و سلول‌های جنسی فرد به‌ هیچ ‌وجه توانایی باروری نداشته باشند، می‌توان از تخمک اهدایی، اسپرم اهدایی، جنین اهدایی و یا رحم جایگزین (رحم اجاره ای) برای درمان ناباروری زوجین استفاده کرد.

با توجه به اینکه در این روش ها اشخاص دیگری به عنوان اهدا کننده دخیل هستند، لزوم آشنایی با مسائل حقوقی و شرعی اهمیت می یابد.

در کلینیک مشاوره حقوقی مرکز مام سعی می گردد کلیه مسائل شرعی و قانونی مربوط به هر روش، توسط مشاور حقوقی مرکز و با تکیه بر قوانین و‌ مقررات موجود و فتاوی مراجع عظام، به مراجعین توضیح داده شود تا متقاضیان استفاده از این روش های کمک باروری، با علم و آگاهی کامل نسبت به انجام این عمل اقدام نمایند. انجام مشاوره حقوقی قبل از فرآیند اهدا (تخمک اهدایی، اسپرم اهدایی یا جنین اهدایی) و تنظیم قراردادهای رحم جایگزین (رحم اجاره ای) از مهمترین اقدامات این کلینیک می باشند.


مرکز باروری و درمان ناباروری مام، در جهت کمک به زوجین نابارور و تسهیل روند درمان ناباروری شان، کلینیک مشاوره حقوقی را راه اندازی نموده و با همکاری متخصصین با تجربه در زمینه مشاوره حقوقی، آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد تا بتوانند این مسیر را با آرامش بیشتری طی کنند.

شما عزیزان می توانید جهت بهره مندی از این خدمات و تعیین وقت قبلی برای کلینیک مشاوره حقوقی، با شماره 42500-021 تماس حاصل فرمایید