مرکز رشد و نوآوری مام با هدف هدایت ایده های دانش بنیان در حوزه ی علوم پزشکی و سلامت به سمت تولید محصول و تجاری سازی ایجاد شده است . در این مرکز بر اساس مطالعه و بررسی نمونه های موفق بین المللی و با توجه به زیر ساخت مرکز باروری مام ، و همچنین وضعیت بازار کشور و منطقه و توانایی متخصصان ، در چهار حوزه ی دارو های نوترکیب ، خدمات نوین آزمایشگاهی ، سلول و ژن درمانی و فناوری اطلاعات سلامت برنامه ریزی شده و فعالیت می شود .

در این راستا در ساختمان مام، فضای فیزیکی بیش از 1000 متر شامل 300 متر آزمایشگاه مجهز ، 150 متر اتاق تمیز ( ساخته شده با اصول GMP  و دارای کلاس های C  و B  ) ، فضای چند منظوره و همچنین فضای اداری مناسب اسکان استارت آپ ها به مرکز رشد اختصاص داده شده است .

با توجه به اهمیت این مرکز برای سرمایه گزاران مام ، تجارب موفق مدیران این مرکز در زمینه ی استارت آپ های دانش بنیان و حضور فعال نیروهای نخبه، امید است در آینده ی نزدیک اتفاقات موثری را در حوزه فناوری های نوین سلامت از مرکز رشد و نوآوری مام شاهد باشیم .​