دکتر مینو طاهری
دکتر مینو طاهری
Dr. Minoo Taheri
موسس و مدیرعامل

 • متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری
 • نزدیک به سی سال سابقه در درمان ناباروری

دکتر سامان حسینی نسب
دکتر سامان حسینی نسب
Dr.Saman Hosseininasab
موسس و رییس مرکز

 • متخصص حوزه بیوتکنولوژی
 • دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

دکتر سید سام حسینی نسب
دکتر سید سام حسینی نسب
Dr.Sam Hosseininasab
موسس و عضو هیئت مدیره

 • متخصص بیهوشی

دکتر حمید رضا طاهری
دکتر حمید رضا طاهری
Dr. Hamidreza Taheri
عضو گروه زنان

 • متخصص زنان و فلوشیب ناباروری
 • دارای برد تخصص از آمریکا
 • فلوشیب لاپاراسکوپی

دکتر علیرضا طلوع کوروشی
دکتر علیرضا طلوع کوروشی
Dr. Alireza Tolou Koroushi
مشاور تجهیزات پزشکی

 • دکترای مهندسی پزشکی
 • مدیر عامل شرکت دانا تجهیز کارآمد
 • مشاور عالی مجموعه کتاب های
 • "استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن"

دکتر حمید رضا موذنی
دکتر حمید رضا موذنی
Dr. Hamidreza Moazzeni
مدیر آزمایشگاه ها و گروه ژنتیک پزشکی

 • متخصص ژنتیک پزشکی

دکتر علیرضا تنها
دکتر علیرضا تنها
Dr. Alireza Tanha
مدیر درمان

 • فارغ تحصیل پزشکی عمومی
 • مشاور پزشکی در حوزه ی
 • اعصاب و روان و طب کار

دکتر سارا ساعدی
دکتر سارا ساعدی
Dr.Sara Saedi
عضو گروه زنان

 • جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
 • دارای بورد تخصصی

دکتر افسانه مهرنامی
دکتر افسانه مهرنامی
Dr. Afsane Mehrnami
عضو گروه زنان

 • متخصص جراحی زنان و زایمان و نازایی
 • دارای بورد تخصصی

دکتر اعظم صلاتی
دکتر اعظم صلاتی
Dr. Azam Salati
جراح پستان

 • فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان

دکتر محمدرضا نیکوبخت
دکتر محمدرضا نیکوبخت
Dr. Mohammad reza Niko bakht
مدیر گروه اورولوژی

 • جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری، ناباروری مردان
 • فلوی فوق تخصصی اندویورولوژی و پیوند کلیه
 • استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مریم سراج
دکتر مریم سراج
Dr. Maryam Seraj
رادیولوژیست

 • متخصص رادیولوژی، سونوگرافی CT اسکن و MRI
 • فلوشیب تصویر برداری زنان
 • سونوگرافی، غربالگری و اکوکاردیوگرافی جنین

دکتر جبار لطفی
دکتر جبار لطفی
Dr. Jabar Lotfi
مدیرکیفیت و آزمایشگاه پاتوبیولوژی

 • دکترای بیوشیمی بالینی