×
عکس رنگی رحم یا هيستروسالپنگوگرافی چیست؟

عکس رنگی رحم یا هيستروسالپنگوگرافی چیست؟

عکس رنگی رحم یا هيستروسالپنگوگرافي (hysterosalpingogram =HSG)  نوعی عکسبرداری رنگی از رحم  (تست با اشعه ایکس) است که فضای داخل رحم، لوله های فالوپ یا همان لوله های رحمی و بافت های اطراف آن را مورد ارزيابی قرار می دهد. این تست برای خانم هایی که بارداری آن ها به تاخیر افتاده و یا نابارور هستند، انجام می شود.
در هيستروسالپنگوگرافی، یک ماده رنگی توسط یک لوله نازک از طریق واژن به داخل رحم ریخته می شود، از آنجا که رحم و لوله های فالوپ به هم متصلند، ماده رنگی در لوله های فالوپ هم جاری می شود. سپس، با استفاده از پرتوهای اشعه ایکس (فلوروسکوپی) که از ماده رنگی داخل رحم و لوله های فالوپ عبور می کند، عکس برداری انجام می شود. این کار به منظور بررسی رحم و لوله های رحمی انجام می شود.
پزشک با استفاده از تصاویر، اختلالاتی از قبیل آسیب و ساختارهای غیر نرمال رحم (مانند آسیب، پولیپ، فیبروئید، چسبندگی و یا آسیب توسط شیء خارجی)، لوله های فالوپ یا انسداد که مانع از حرکت تخم از طریق لوله فالوپ به رحم می شود را شناسایی می کند. همچنین، انسداد لوله های رحمی می تواند مانع از حرکت اسپرم در لوله فالوپ شده و مانع از باروری شود. هيستروسالپنگوگرافي همچنین، مشکلات موجود در داخل رحم که مانع از اتصال تخمک بارور (لانه گزینی) به دیواره رحم می شود را نیز نشان می دهد.
عکس رنگی از رحم باید 2 تا 5 روز پس از اتمام دوره  قاعدگی انجام شود تا پزشک از عدم بارداری اطمینان حاصل کند. همچنین، این تست را می توان قبل از تخمک گذاری ماه آینده (مگر اینکه خانم از روش های پیشگیری از بارداری استفاده کرده باشد) انجام داد تا از قرار گرفتن در معرض اشعه  X در اوایل بارداری جلوگیری شود. به دلیل نشت رنگ اشعه ایکس خونریزی جزیی صورت می گیرد که توصیه می شود بعد از آزمایش اشعه ایکس از نوار بهداشتی استفاده شود.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید