×
آنالیز اسپرم و انتخاب مؤثرترین درمان برای مردان نابارور

آنالیز اسپرم و انتخاب مؤثرترین درمان برای مردان نابارور

شاخص قطعه قطعه شدن DNA اسپرم (DFI) روشی است برای آنالیز کیفیت منی که حضور شکست های کروموزومی در اسپرم ها را نشان می دهد. این روش مکمل روش های آنالیزی شناخته شده مثل ارزیابی کمیت عددی اسپرم، حرکت و شکل، برای ارزیابی کیفیت منی است.

تحقیقات جدید نشان می دهد که آنالیزساده شکست های کروموزومی در اسپرم ها امکان انتخاب موثرترین راه  درمان را آسان می کند و در نتیجه شانس موفقیت تولیدمثل کمکی زوج های نابارور را افزایش می دهد.

در مطالعه جدیدی که روی بیش از 1600 زوج نابارور صورت گرفت، همه مردان در آنالیز DFI نیز شرکت کردند. نتایج آزمایشها نشان می دهد که شکست های کروموزومی در مردانی که  DFI بالاتر دارند، بیشتر اتفاق می افتد. و این امر می تواند شانس باروری را در این مردان کاهش دهد. زوج هایی که در این آزمایش مطالعاتی شرکت کردند، در نهایت از تکنیک های کمک باروری استاندارد مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF) یا تکنیک های پیشرفته تر مانند تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) استفاده کردند.

در روش لقاح آزمایشگاهی (IVF) استاندارد، تخمک های جداشده با تعداد زیادی اسپرم در لوله آزمایش مخلوط می شوند. هدف این کار آن است که لقاح بدون اقدامات اضافی انجام شود. تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم شامل انتخاب یک تک اسپرم زیستا است که با سوزن به تخمک تزریق می شود.

در زوج هایی که مرد تعداد زیادی شکست کروموزومی داشت، شانس باردارشدنشان با استفاده از تکنیک تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم به جای لقاح آزمایشگاهی امکان پذیر بود. در نتیجه آنالیز DFI امکان بهبود درمان و افزایش شانس بچه دار شدن را امکان پذیر می کند. درمان های باروری که شکست می خورند، برای بیماران هم از نظر ذهنی و هم از نظر فیزیکی تنش زا هستند؛ مخصوصا وقتی تعداد دفعات تکرار زیاد باشد. در نتیجه محققین امیدوارند که این نتایج بهترین گزینه درمانی را به زوج های نابارور معرفی کند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید