×
بارداری دوقلویی ؛ زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟

بارداری دوقلویی ؛ زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟

در بیشتر موارد متخصصان زنان، برای خانم هایی که دوقلو باردارند، سزارین را توصیه می کنند، اما مطالعات اخیر نشان داده است که برای خانم های که دوقلو باردار می باشند سزارین هیچ مزیتی بر زایمان طبیعی ندارد.

در مطالعه ای، محققان 2800 مادر را که دوقلو باردار بودند و زایمان طبیعی یا سزارین انجام داده بودند را به طور تصادفی انتخاب کردند. در نتایج حاصل از بررسی بین این دو گروه هیچ تفاوتی مشاهده نشد. به طور مثال، اختلالات جدی پزشکی مانند شکستگی استخوان و یا سطح غیر طبیعی از هوشیاری در 36 نوزادی که توسط سزارین و 35  نوزادی که با زایمان طبیعی به دنیا آمده بودند، مشاهده شد. همچنین مشاهده شد که بیست و یک نوزاد در سزارین و 17  نوزاد طی زایمان طبیعی درگذشتند. 

این آزمایش در مراکز بهداشتی درمانی مجهز و توسط پزشکان با تجربه صورت گرفته است. با توجه به گفته دکتر جان بارت، رئیس پزشکی مادر و جنین در مرکز علوم بهداشت سانیبروک در تورنتو، این مهارت باید در دسترس متخصصان و دانش آموختگان این علم قرار گیرد.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید