×
ضرورت توجه به نمره‌ی آپگار نوزاد در زمان تولد

ضرورت توجه به نمره آپگار نوزاد در زمان تولد

نمره آپگار یک بررسی ساده، بدون درد و موثر توسط ماما و پزشک معالج برای ارزیابی سلامت نوزاد در لحظه ابتدایی تولد است.  نمره آپگار اولین بار توسط ویرجینیا آپگار در سال 1953 پیشنهاد شد.

نمره آپگار نتایج حاصل از بررسی پنج معیار ساده، در نوزاد تازه متولد شده است. هر معیار امتیازی بین صفر تا دو را برحسب ویژگی نوزاد به خود می گیرد. که در مجموع نمره آپگار که در محدوده صفر تا ده قرار می گیرد را تشکیل می دهد. نمره آپگار به پزشک می گوید که نوزاد در طول لحظات اول زندگی اش نیاز به درمان فوری دارد یا نه؟

ماما برای بار اول یک دقیقه پس از تولد و برای بار دوم پنج دقیقه پس از تولد، تندرستی نوزاد را مورد ارزیابی قرار می دهد. رنگ پوست، ضربان قلب، پاسخ رفلکس، تون عضلانی و تنفس معیارهای مورد ارزیابی هستند. هر یک از عوامل در جدول بین صفر تا دو امتیاز دارد.

 طبق جدول زیر:

 

امتیاز2

امتیاز1

امتیاز صفر

 

همه بدن دارای رنگ طبیعی (صورتی )

کبودی دست و پاها ولی رنگ تنه صورتی

کبودی یا رنگ‌پریدگی سراسر بدن

رنگ پوست

Appearance

بیش‌تر از ۱۰۰

کمتر از ۱۰۰

بدون نبض

ضربان قلب

Pulse

گریه و عقب کشیدن اندام تحت تحریک

حرکت خفیف یا ناله در پاسخ به‌تحریک

بدون پاسخ به تحریک

پاسخ رفلکس

Grimace

مقاومت دربرابر کشیده‌شدن دست یا پا توسط پزشک

کمی حرکت اندام

بدون هیچ‌گونه حرکت

تون عضلانی

Activity

گریه طبیعی با صدای بلند

ناله و گریه ضعیف

بدون تنفس

تنفس

Respiration

 

 

 

جمع امتیاز

 

 

شایان ذکر است شرایطی مانند تولد دشوار یا زودرس به طور کاذب نمره آپگار را پایین نگه می دارد.

 

  • اگر نمره آپگار نوزاد بین هشت تا 10 باشد، نوزاد دارای شرایط عالی و خوب است.
  • اگر نمره آپگار نوزاد بین پنج و هفت باشد، او دارای شرایط نسبتا خوب است، اما ممکن است نیاز به تنفس داشته باشد.
  • اگر نمره آپگار نوزاد زیر پنج باشد، او را بر روی یک پد شیب دار قرار داده و به او گرما، نور و اکسیژن رسانی کنید و باید توسط پزشک متخصص اطفال معالجه شود و تا زمانی که نوزاد دارای شرایط خوب و پایدار گردد باید تحت مراقبت قرار گیرد.
bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید