×
مواد شیمیایی ؛ تهدیدی برای باروری در جوامع صنعتی

مواد شیمیایی ؛ تهدیدی برای باروری در جوامع صنعتی

زندگی صنعتی عوارض و تاثیرات خود را روی انسان ها داشته و دارد و همچنان خواهد داشت. اما اینکه باروری در جوامع صنعتی تا چه اندازه می تواند متاثر از فضای صنعت زده شهرها باشد سوالی است که محققان دانمارکی به دنبال پاسخش هستند.

این محققان، تعداد زیادی از عوامل مرتبط با باروری را مطالعه کرده اند. یکی از مهم ترین نتیجه های مطالعات آن ها کیفیت پایین منی بود، این مسئله منجر به افزایش ناباروری و استفاده از تکنولوژی های کمک باروری می شود. دانشمندان در این مطالعه همچنین به وقوع بالای سرطان بیضه و میزان کمتر تستوسترون پی بردند. نکته عجیب این است که کیفیت پایین مایع منی در مردان جوان 20 تا 25 سال بیشتر مشهود است. این در حالی است که به طور طبیعی باید تعداد زیادی اسپرم وجود داشته باشد تا اسپرم هایی که غیرطبیعی هستند اختلالی در باروری فرد ایجاد نکنند.

به نظر می رسد امروزه با شرایطی که در کشورهای صنعتی حاکم شده است، کیفیت پایین مایع منی بسیار شایع شده و این مسئله منجر به نرخ پایین بارداری می شود. عوامل محیطی نیز باعث اختلالاتی در دستگاه تناسلی مردان شده که در نهایت منجر به کاهش نرخ تولد می شود. بسیاری از مشکلات مربوط به تولید مثل مردان به علت صدماتی است که به بیضه ها طی تکوین آنها وارد می شود. و از آن جایی که ناهنجاری های دستگاه تناسلی مردان در بازه زمانی کوتاهی افزایش پیدا کرده است، ژنتیک به تنهایی نمی تواند این امر را توجیه کند.

بدون شک عوامل محیطی هم نقش مهمی دارند، مواد شیمایی که باعث اختلال در عملکرد غدد درون ریز هستند یکی از مواردی هستند که می توانند بیشترین تاثیر را داشته باشند. قرار گرفتن در معرض این گونه عوامل محیطی نه تنها قدرت باروری افراد جوان بلکه توانایی فرزندان آن ها را نیز در باردار شدن تحت تاثیر قرار می دهد.

این مطالعه کاربردهای زیادی درسلامت و بهداشت عمومی دارد. دولت ها در کشورهای صنعتی به جنبه های کنونی اقتصاد، نرخ کم تولد علاقه مندتر هستند و اهمیت زیادی به تاثیر درازمدت عوامل محیطی روی توانایی جمعیت برای تولید مثل نمی دهند. از طرفی تمرکز زیادی روی سن زن هنگام زایمان به عنوان تنها عامل زیستی مسبب نرخ پایین تولد، وجود دارد. سن نقش مهمی ایفا می کند ولی تنها دلیل نرخ پایین تولد نمی باشد.

اگر تنها عوامل اجتماعی-اقتصادی، پشت پرده کاهش نرخ تولدها بود، با اقدامات سیاسی می شد آن را جبران کرد. از طرفی باید این نکته را هم در نظر گرفت که اگر جمعیت کشوری نابارور شوند، آن جامعه با مشکلات جدی تری روبه رو خواهد بود.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید