×
مصرف الکل در زنان، پیش از بارداری

مصرف الکل در زنان، پیش از بارداری    

حدود نیمی از زنان باردار در ایالات متحده در تمام مدتِ اقدام به بارداری و یا در اوایل حاملگی، معمولاً قبل از خبردار شدن از بارداری خود به مصرف نوشیدنی الکلی ادامه میدهند. این مطالعه از طریق پرسش‌نامه تلفنی، 5000 زن را در شش هفته‌ی اول بارداری و بار دیگر در حدود سه‌ماهگی بررسی کرده است. در طول مصاحبه در مورد میزان مصرف الکل خود و مقدار آن، حدود 70 درصد از زنان از برنامهریزی شده بودن بارداری خود و عدم مصرف الکل گفتند ولی در مصاحبه‌ی دوم در سه‌ماهگی بارداری بالای۵۰ درصد زنان از سابقه‌ی مصرف الکل در چهار ماه گذشته‌ی خود گفتند. اکثر آن‌ها از زمان بارداری خود اطلاع نداشتند.

با این حال، تقریباً همه‌ی آن‌ها در حدود چهار هفته از بارداری، نوشیدن الکل را متوقف نمودند. اطلاعات نشان می‌دهد که اکثریت زنان، صرف نظر از هدف بارداری، در زمان تست حاملگی مثبت مصرف الکل خود را متوقف کردند یا کاهش دادند. 

در سال 2016، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها به زنانی که قصد باردار شدن داشتند و همچنین زنانی که صرفاً از نظر جنسی فعال بودند و روش پیشگیری نداشتند، توصیه به پرهیز از مصرف الکل نمود. یافته‌های جدید نشان می‌دهد که یک جایگزین بهتر برای مشاوره، پرهیز کامل از الکل برای همه‌ی زنانی است که احتمال بارداری دارند.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید