×
راهکارهای مقابله با کاهش میل جنسی در زنان باردار

راهکارهای مقابله با کاهش میل جنسی در زنان باردار

یکی از مواردی که زوج های جوان را در دوران بارداری با چالش مواجه می کند برقراری رابطه جنسی در دوران بارداری است. عدم رابطه جنسی برای خانم ها در این دوران معمولا خوشایند است، اما توجه به نیاز همسر نیز در این دوران باید مد نظر قرار گیرد. خانم ها در دوران بارداری نباید از برقراری رابطه جنسی آزرده شوند، از طرفی نباید هم احساس تنهایی داشته باشند.

اگر چه، عدم رابطه جنسی در دوران بارداری برای خانم باردار خوشایند می باشد از طرفی، توجه به نیاز همسر نیز اهمیت دارد. به طور کلی، اکثر مردان زمخت می باشند، و آسیب حاصل از عدم رابطه جنسی در آنها قابل رؤیت نمی باشد. یکی از معدود مکان هایی که می توان به مردان نزدیک شد و ابراز عشق کرد در اتاق خواب است.در بعضی موارد عدم تمایل جنسی سبب ایجاد خشم و حس عدم علاقه برای هر دو نفر می شود.

اما همسران خانم های باردار می توانند در این دوران کمک موثری به روحیه حساس همسرشان داشته باشند.

سعی کنید با لحن محبت آمیز و عاشقانه با همسر خود صحبت کنید و دل او را به دست آورید و درک متقابلی بینتان شکل بگیرد.

باید با محبت به همسر خود نشان دهید، رابطه جنسی فراتر از مقاربت می باشد. این را می توانید با ماساژ کمر، حمام طولانی با همسر خود، نوازش و بوسه های طولانی مدت به همسرتان نشان دهید. این حرکات برای او بسیار لذت بخش است.

در اکثر موارد به علت عدم آگاهی و یا ناخواسته ممکن است همسر خود را آزرده خاطر کنید. برای از بین بردن این سوء تفاهم و ابراز عشق به همسرتان پنج راه وجود دارد. که عبارتند از:

  • اوقات خوش را به همراه همسرتان بسازید: سفرهای یک روزه و یا صرف شام بیرون از منزل
  • به همسرتان توجه کنید: به طور مثال رساندن همسر خود به مراکز خرید 
  • رابطه جنسی عاشقانه با همسرتان داشته باشید: علاوه بر داشتن رابطه جنسی، بوسیدن و نوازش بیش از حد اهمیت دارد.
  • از کلماتی که نشان دهنده ای قدر شناسی باشد استفاده کنید: گفتن اینکه شما او را چقدر دوست دارید.
  • بی مناسبت برای همسرتان هدیه بخرید: نه تنها برای روز تولد بلکه در روزهای عادی نیز برای همسرخود هدیه بگیرید و بگویید من این را دیدم و برای شما خریدم.
bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید