×
تأثیر داروهای ضد افسردگی بر طول بند ناف

تأثیر داروهای ضد افسردگی بر طول بند ناف


یک مطالعه‌ی جدید از دانشگاه شرقی فنلاند و بیمارستان دانشگاه کوپیو نشان می‌دهد مادرانی که مهارکننده‌های بازجذب سروتونین را در دوران بارداری مصرف می‌کنند، ممکن است جنین‌شان بند ناف طویل‌تری داشته باشد. مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین یا همان SSRIها، معمولاً به عنوان داروهای ضد افسردگی تجویز می‌شوند و این اولین بار است که ارتباط آن با طول بند ناف مشاهده شده است.

بند ناف طویل می‌تواند گردش خون جنین را تضعیف و او را در طول دوران بارداری و تولد در معرض کمبود اکسیژن قرار دهد. به گفته محققان، مشاهده ارتباط بین داروهای ضدافسردگی قبل از تولد با طول بند ناف  ممکن است نشان دهد که این داروها فعالیت جنین و حرکت آن در رحم را افزایش می‌دهند.

طول بند ناف تحت تأثیر حرکت جنین در حال رشد در رحم قرار دارد. زمانی که جنین حرکت می‌کند، بند ناف کشیده می‌شود و در نهایت طویل می‌شود.

بر اساس برآوردهای مختلف، 7/19 درصد از مادران باردار از افسردگی در دوران بارداری رنج می‌برند و حدود 7/9 درصد آنان از داروهای ضدافسردگی استفاده می‌کنند. داروهای ضد افسردگی معمولاً در دوران بارداری نیز تجویز می‌شوند.

این بررسی شامل بررسی بیش از 24000 زن در حال زایمان در بیمارستان دانشگاه کوپیو در بین سال‌های 2002 و 2012 انجام شد. داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری به میزان 7/1درصد از شرکت‌کنندگان مطالعه، یعنی توسط 416 زن مورد استفاده قرار گرفت که اکثر آن‌ها از داروهای مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین استفاده می‌کردند. شایع‌ترین نوع از این دارو‌ها، سیتالوپرام بود که توسط 217 مادر باردار مورد استفاده قرار گرفت.

در میان داروهای SSRI مورد تجزیه و تحلیل در این مطالعه، مادرانی که در دوران بارداری سیتالوپرام استفاده کرده بودند طول بند ناف کودک‌شان طویل‌تر بود. نسبت مادرانی که سایر داروهای مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین به جز سیتالوپرام را استفاده کرده بودند در مطالعه نسبتاً کم بود، به این معنی که یافته‌های این مطالعه در مورد داروهای SSRIs دیگر نمی‌تواند قابل اعتماد در نظر گرفته شود. به نوزادان مادرانی که داروهای SSRI استفاده می‌کنند، نمره حرکات کمتری داده می‌شود و آن‌ها دو برابر بیشتر نیاز به مراقبت‌های ویژه نسبت به سایر نوزادان دارند بود.

با این حال افسردگی مادر می‌تواند تا حدی این تغییرات را توضیح دهد. مشاهدات مشابه از اثرات وضعیت ذهنی مادر باردار بر سلامت نوزاد تازه متولد شده نیز در مطالعات دیگر رؤیت شده است. اگرچه ارتباط داروهای SSRI با طول بند ناف تا به حال مشاهده نشده بود.

افسردگی در حالتی که درمان نشود و یا به وسیله دارو درمان شود، باعث برخی تغییرات دوره بارداری و زایمان می‌شود به همین دلیل بسیار مهم است تا با دقت وضعیت فردی بیمار در هنگام انتخاب درمان در نظر گرفته شود.

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید