×
زایمان در سنین بالا سخت یا آسان؟

​زایمان در سنین بالا سخت یا آسان؟

با بالا رفتن سن زنان حین زایمان، انتظار افزایش مداخلات پزشکی به منظور حفظ ایمنی مادر و جنین طبیعی خواهد بود. گاهی اوقات ممکن است به جهت کاهش احتمال مرده‌زایی، اقداماتی در جهت القای زایمان در هفته 39 بارداری صورت ‌گیرد. احتمال زایمان مادر با روش سزارین در سنین بالا، به سبب افزایش احتمال دیسترس جنینی و قرارگیری جنین در وضعیت نامناسب و کاهش عملکرد عضلانی مناسب شکم مادر، افزایش می‌یابد.   ​

bayad bedanid هر آنچه که باید بدانید