×
تاثیر سن بر ناباروری زنان

تاثیر سن بر ناباروری زنان

​ازجمله عوامل بسیار مهم در بارداری، سن زن می‌باشد. پژوهش‌­ها نشان داده‌­اند که با افزایش سن احتمال باروری کاهش می‌­یابد. به‌طوری‌ که باروری در زنان 29-27 ساله، هفت تا هشت درصد ؛ در زنان 34-30 ساله، 15 تا 19 درصد؛ در زنان 39-35 ساله، 29 تا 46 درصد و در زنان 45-40 ساله، 95 درصد کاهش می­‌یابد. میزان باروری در زنان مسن‌تر به علت کاهش تعداد و کیفیت تخمک­‌ها و همچنین به علت مشکلات جسمانی مختل‌کننده‌ی باروری کاهش می­‌یابد.تاثیر سن بر ناباروری زنان


ناباروری