×
تغییرات بدن حین رابطه جنسی

چرخه‌ی پاسخ جنسی

چرخه‌ی پاسخ جنسی 4 مرحله (فاز) دارد:

 • مرحله‌ی برانگیختگی (Excitement)
 • مرحله‌ی ثابت شدن (پلاتو Plateau)
 • مرحله‌ی اوج لذت جنسی (ارگاسمOrgasm )
 • مرحله‌ی فرونشینی (Resolution)

هم مردان و هم زنان این مراحل را تجربه می‌کنند، گرچه زمان‌بندی آن معمولاً متفاوت است. به عنوان مثال، احتمال اینکه زوجین با هم و در یک زمان به ارگاسم برسند، بعید است. علاوه بر این شدت پاسخ و زمانی که صرف هر مرحله می‌شود از فردی به فرد دیگر متفاوت است. فهمیدن این تفاوت‌ها به زوج‌ها کمک می‌کند تا بدن و پاسخ‌های یکدیگر را بهتر بشناسند و تجربه‌ی جنسی خود را ارتقا دهند.

 

مرحله‌ی 1: برانگیختگی (Excitement)

این مرحله در نتیجه‌ی تحریک جنسی فیزیکی یا ذهنی مانند بوسیدن، نوازش یا دیدن عکس تحریک‌کننده رخ می‌دهد و منجر به برانگیختگی جنسی می‌شود. در این مرحله بدن برای نزدیکی جنسی آماده شده که در ابتدا باعث ورود به مرحله‌ی ثابت شدن (پلاتو) می‌شود. نظرات فرهنگی و اجتماعی متفاوتی درباره‌ی طول مدت عشق‌بازی و روش‌های تحریکی مورد استفاده وجود دارد. برهم‌کنش‌های فیزیکی و احساسی و تحریک نواحی حساس به تحریکات جنسی هنگام شروع رابطه‌ جنسی حداقل سبب برانگیختگی اولیه می‌شود.

ویژگی‌های عمومی این مرحله که از چند دقیقه تا چندین ساعت می‌تواند به طول بیانجامد، عبارت است از:

 • تنش عضلانی افزایش می‌یابد.
 • تپش قلب سریع‌تر می‌شود و تنفس شدت می‌یابد.
 • پوست ممکن است برافروخته شود. (آثار قرمزی روی قفسه‌ی سینه و پشت ظاهر شود)
 • نوک سینه‌ها سفت یا برآمده می‌شود.
 • جریان خون ناحیه‌ی تناسلی افزایش می‌یابد و منجر به تورم کلیتوریس و لب‌های کوچک (لب‌های داخلی) در زن و نعوظ آلت تناسلی مرد می‌شود.
 • ترشحات واژن شروع می‌شود.
 • پستان‌های زن بزرگ‌تر و پرتر می‌شود و دیواره‌های واژن متورم می‌شوند.
 • بیضه‌های مرد متورم شده، کیسه‌های بیضه سفت می‌شوند و مرد شروع به ترشح مایع روان‌کننده می‌کند.

 

مرحله‌ی2: ثابت شدن (Plateau)

ویژگی‌های عمومی این مرحله که تا مرز ارگاسم پیش می‌رود عبارت است از:

 • تغییراتی که در مرحله‌ی برانگیختگی شروع شده‌اند، در این مرحله شدت می‌یابند.
 • واژن به متورم‌تر شدن در اثر جریان خون زیاد ادامه می‌دهد و دیواره‌های واژن رنگ بنفش تیره پیدا می‌کنند.
 • کلیتوریس زن به شدت حساس می‌شود (حتی ممکن است در اثر تماس دردناک باشد) و زیر چین پوستی (Clitoral hood) که کلیتوریس را احاطه می‌کند، جمع می‌شود تا از تحریک مستقیم توسط آلت مرد به دور باشد.
 • بیضه‌های مرد به داخل کیسه‌های بیضه کشیده می‌شوند.
 • تنفس، ضربان قلب و فشار خون به افزایش یافتن ادامه می‌دهد.
 • گرفتگی عضله‌ها در دست‌ها، صورت و پا شروع می‌شود.
 • تنش عضلات بیشتر می‌شود.

 

مرحله‌ی 3: اوج لذت جنسی (Orgasm)

ارگاسم اوج چرخه‌ی پاسخ جنسی می‌باشد. ارگاسم کوتاه‌ترین مرحله می‌باشد و معمولاً چند ثانیه بیشتر به طول نمی‌انجامد. ویژگی‌های عمومی این مرحله عبارت است از:

 • شروع انقباض‌های غیرارادی عضلات
 • به اوج رسیدن فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس (دم بسیار شدت می‌یابد)
 • ماهیچه‌های انشگتان پا دچار انقباض می‌شوند
 • آزاد شدن ناگهانی فشار و تنش جنسی در این مرحله رخ می‌دهد
 • در زن‌ها ماهیچه‌های واژن منقبض می‌شوند. رحم نیز دچار انقباض‌های منظم و ریتمیک می‌شود
 • در مردان انقباض‌های منظم و ریتمیک ماهیچه‌های زیرین آلت باعث خروج مایع منی می‌شود
 • ممکن است در تمام بدن به نوعی لکه‌های سرخ و التهاب دیده شود

 

مرحله‌ی 4: فرونشینی (Resolution)

در این مرحله بدن به تدریج به سطح طبیعی عملکرد خود بازمی‌گردد و بخش‌های متورم و برآمده‌‌ی بدن به اندازه و رنگ قبلی خود برمی‌گردند. این مرحله با احساس کلی خوشی و نزدیکی بیش از حد و اغلب خستگی همراه است. بعضی از خانم‌ها قادر به برگشتن سریع به مرحله‌ی ارگاسم با تحریک‌های جنسی بیشتر هستند و ممکن است ارگاسم‌های متعددی را تجربه کنند. مردان ولی بعد از ارگاسم به زمان نیاز دارند که اصطلاحاً به آن دوره‌‌ی تحریک‌ناپذیری می‌گویند و مرد در این بازه نمی‌تواند مجدداً به ارگاسم برسد، اما هم‌چنان میتواند از تحریکات لذت ببرد.

 

عملکرد جنسی

عملکرد جنسی طبیعی در مردان شامل میل جنسی، نعوظ (سفتی آلت تناسلی)، ارگاسم، انزال و مرحله‌ی استراحت است و در زنان میل جنسی و متعاقب آن احتقان آلت تناسلی و مرطوب و لغزنده شدن آن صورت می‌گیرد. آن‌چه در مدل‌های جنسی دیگر بررسی شده این است که اغلب زنان برای پذیرا بودن نسبت به میل جنسی و تحریکات و شروع رابطه‌ی جنسی نیازمند پیش‌نوازی، محبت و صمیمیت هستند. (ارتباط احساسی، در آغوش کشیدن، عشق‌ورزی، گرفتن هدیه و غیره)

ارگانی که تمامی این فرآیندها را کنترل می‌کند مغز انسان است. در واقع مغز بزرگ‌ترین ارگان جنسی است.

سلامت زنان و مردان