×
ده ماهگی کودک

ده ماهگی کودک

هفته‌ سی و هفتم کودک

کودک شما کلمات ساده را تلفظ می‌کند و نیاز دارد شما مدت بیشتری با او صحبت کنید. او سنگین‌تر شده و باید هنگام بلند کردن او به جای خم شدن از کمر، از زانو خم شوید. مستقل شدن او فرآیندی است که به سادگی اتفاق نمی‌افتد، بنابراین هم‌چنان بی‌تابیِ هنگام جدا شدن از شما برای او عادی است.

بازی هفته‌ سی و هفتم کودک

دو میله‌ی چوبی یا دو قاشق را به دستان کودک دهید و دست او را حرکت دهید تا ناگهان دو شیء به هم برخورد کنند.

هفته‌ سی و هشتم کودک

در این سن کودک به راحتی می‌نشیند و می‌تواند با کمک وسایل منزل چند قدم راه برود. هم‌چنین ممکن است بدون کمک و نگه‌داشتن دست‌ها یک تا دو ثانیه بایستد. اگر دست‌های او را بگیرید می‌توانید با هم چند قدم راه بروید و ممکن است روی انگشتانش راه برود. بیشتر کودکان اولین قدم را در اولین تولدشان برمی‌دارند و معمولاً در 15 ماهگی بدون کمک راه می‌روند.

بازی هفته‌ سی و هشتم کودک

نشان دادن آلبوم عکس‌های او و افرادی که از نزدیک دیده برای او جالب است. چند صندلی را کنار هم با تکیه بر دیوار قرار دهید و هنگامی که او از یک سمت به کمک صندکی ایستاد شما در سمت دیگر قرار بگیرید و او را تشویق کنید تا به شما برسد.

 

هفته‌ سی و نهم کودک

اکنون ممکن است زمان آن باشد که به عنوان جایزه‌، اولین کفش را برای او بخرید. باید بیشتر مراقب او باشید، زیرا هنگامی که با دستانش وسایل را نگه داشته ممکن است یکی از اسباب‌بازی‌ها را ببیند و به آن اشاره کند. در این سن مراقب علایم آبله‌مرغان باشید.

سر میز شام مشاهده می‌کنید که به تنهایی غذای خود را می‌خورد و کم و بیش می‌تواند به تنهایی آب هم بخورد. در صورتی که غذایی که هفته‌ی پیش با علاقه می‌خورده را دیگر نمی‌خورد نگران نباشید، ممکن است هفته‌ی بعد دوباره به آن علاقه نشان دهد.

بازی هفته‌ سی و نهم کودک

میوه‌های تکه شده را در ظرف در بسته بریزید و به او بدهید. در حمام هنگامی که به حالت نشسته در وان قرار دارد، حباب درست کنید و به سمت او بفرستید.

 

هفته‌ چهلم کودک

کودک کم کم بیشتر همه چیز را درک می‌کند و شما می‌تواند درست و غلط را به تدریج به او بیاموزید. اما هم‌چنان در صورتی که شما بگویید نه! توجهی به گفته شما نمی‌کند، باید به نوع دیگری منع کاری را به او بفهمانید.

بازی هفته‌ چهلم کودک

می‌توانید سطح شیب‌داری بسازید و عروسک کوچکی را روی آن قرار دهید، به این ترتیب با ضربه‌ی عروسک در هوا پرواز می‌کند و به سمت دیگر می‌رود. آب‌بازی در حمام و برداشتن کمی آب و ریختن آن نیز برای او جذاب است. هنگام بازی با آب بسیار مراقب کودک باشید. در این زمان کودک در صورتی که وزنی متوسط داشته حدود 8 کیلو و 500 گرم وزن دارد و روزانه 10 گرم به وزن او اضافه می‌شود.

کودک