×
دو سالگی کودک

بیست و چهار ماهگی کودک

کودک شما اکنون دو سال دارد و دیگر کودک نوپا به حساب نمی‌آید و می‌تواند کارهای ساده‌ای مانند درآوردن جوراب، غذا دادن به عروسک، صحبت کردن و غیره را به تنهایی انجام دهد. از اینکه کودکتان روزی هزار مرتبه کلمه‌ی پرسشی «چرا» را به کار می‌برد، تعجب نکنید! زیرا روح کنجکاو او تشنه‌ی یادگیری است. ذهن او در حال طبقه‌بندی تمام چیزهای پیرامون اوست. ذهن و خاطرات او به نسبت چندماه قبل پیچیده‌تر شده است. این سن زمان خوبی است تا به کودک خود بیاموزید که هر فردی چه از نظر ظاهری و چه از نظر رفتاری متفاوت است و این تفاوت‌ها باید محترم شمرده شود. به کودکتان صبر و تحمل و عزت نفس را بیاموزید.

کودک