×
تاثیر نقص در دستگاه تناسلی برناباروری

تاثیر نقص در دستگاه تناسلی بر ناباروری

اختلال در دستگاه ايمنی می‌تواند نقش مهمي درناباروری داشته باشد. در بدن برخی زنان،‌ آنتی‌بادی ضد اسپرم مرد ترشح می‌شود و ممکن است اسپرم‌­ها را غیرفعال کند یا از بين ببرد. بیماری‌‌‌های خود ایمنی مانند لوپوس یا آرتریت‌روماتوئید باعث می‌شود تا دستگاه ایمنی بدن زن سلول تخم ایجاد شده را رد کند و از لانه‌گزینی آن جلوگیری کند یا منبع خون‌رسانی به جنین لانه‌گزینی کرده در رحم را قطع کند. گاهی ممکن است دلیل سقط خود‌به‌خودی در برخی بارداری‌ها نیز همین نقص‌‌‌های ایمنی باشد.​

ناباروری