×
ورزش با دمبل

ورزش با دمبل در بارداری

ورزش با دمبل در طرفین در بارداری

 1. حرکت خم شدن به طرفین در حالت ایستاده
 • بایستید و پاها را به اندازه‌ی عرض لگن باز کنید.
 • دو دمبل را در دست‌هایتان بگیرید.
 • در حالی که پشت و سر خود را صاف نگه داشته‌اید به سمت راست و چپ مایل شوید و برای 1 ثانیه در این حالت بمانید و دوباره به موقعیت اولیه باز گردید.
 • همین کار را در سمت چپ تکرار کنید.

 

 

 

حرکت بریدن هیزم در بارداری

 1. حرکت بریدن هیزم
 • بایستید و پاها را به اندازه‌ی عرض شانه از هم باز کنید.
 • یک دمبل را با هر دو دست نگه دارید.
 • دمبل را به سمت بالا ببرید و در حین رفتن به حالت چمباتمه دست را به سمت پای راست خود حرکت دهید.
 • این حرکت را 10 تا 15 بار قبل از تعویض به سمت طرف مقابل انجام دهید.

 

 


حرکت پشت ران در بارداری

 1. حرکت ضربه به عضلات پشت ران
 • به حالت چهار دست و پا قرار بگیرید.
 • یک وزنه‌ی کوچک یک کیلوگرمی بر روی یک پا  و پشت زانو قرار دهید.
 • در حالی که در یک موقعیت راحت قرار گرفته‌اید، پا را به سمت عقب و به موازات ران به سمت بالا خم کنید.
 • پا را آهسته به سمت پایین و بالا حرکت دهید و سپس به حالت اولیه باز گردید.
 • توجه داشته باشید که کمر را بیش از اندازه به سمت بالا خم نکنید.

 

  

حرکت پرواز خمیده در بارداری

 1. حرکت پرواز خمیده
 • بایستید و زانوها و آرنج را خم کنید.
 • یک جفت دمبل در حدود 2 کیلوگرم (هر کدام 1 کیلوگرم) را در دست بگیرید.
 • هنگام دم دست‌ها را از هم باز کنید و به سمت بالا ببرید، به گونه‌ای که در راستای قفسه‌ی سینه قرار گیرد.
 • هنگام بازدم به حالت اولیه باز گردید.
 • این حرکت را 10 تا 15 بار تکرار کنید.
 • توجه داشته باشید بیش از حد خم نشوید و به گردن و کمر فشار بیش از حد وارد نکنید.

 

حرکت ضربه به عضلات سر بازو در بارداری

 1.  حرکت  ضربه به عضله‌ی سه سر بازو
 • زانوها را کمی خم کنید.
 • یک جفت دمبل (مجموع وزن دمبل‌ها 1.5 تا 2 کیلوگرم باشد) را در دست بگیرید.
 • دست‌ها را به سمت خود و کمی پشت سر به صورت آویزان قرار دهید.
 • هنگام دم دست‌ها را کمی خم کرده و به سمت باسن بگردانید.
 • هنگام بازدم به حالت اولیه باز گردید.
 • این حرکت را 20 بار تکرار کنید.

این حرکت منجر به تقویت ماهیچه‌ی سه سر می‌شود.

بارداری