×
سوال

هدف از غربالگری چیه؟

سلام آزمایشات غربالگری چه مراحلي داره يا اصلا به چه منظور انجام ميشه؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست خوبم. غربالگری در دوران بارداری در دو مرحله انجام می شود. زمان انجام غربالگری مرحله ی اول که متشکل از یک سونوگرافی (با هدف بررسی "ان تی") و یک آزمایش خون (بررسی سطح دو مارکر بیوشیمیایی در خون مادر) از ابتدای هفته ی یازدهم (یازده هفته و صفر روز) تا انتهای هفته ی سیزدهم (سیزده هفته و شش روز) بوده و بهترین زمان انجام آن هفته ی دوازدهم بارداری می باشد. غربالگری مرحله دوم که شامل فقط یک آزمایش خون بوده از ابتدای هفته ی چهاردهم (چهارده هفته و صفر روز) تا انتهای هفته ی بیست و دوم (بیست و دو هفته و شش روز) قابل انجام می باشد که بهترین زمان انجام آن در ایران هفته ی پانزدهم و‌ شانزدهم بارداری است. به علاوه طبق پروتکل های دوران بارداری یک سونوگرافی تحت عنوان سونوگرافی آنومالی اسکن که در آن تک تک ارگان ها و اندام های بدن جنین از نظر ناهنجاری ها مورد بررسی قرار می گیرند نیز در مراقبت های روتین مادران جا دارد که زمان انجام آن از هفته ی هجده الی بیست و دوم بارداری است.
بر اساس نتیجه ی غربالگری ها درصد احتمال وقوع تعدادی از بیماری های کروموزومی همچون سندرم داون بررسی می شود.

هر آنچه که باید بدانید