×
سوال

کیست کروئید پلکسوس چیست؟

سلام، سونوگرافی آنومالی اسکن رو که دادم گفتن تو سر بچه‌م کیست به اندازه ی ۲۰ میلی وجود داره، خطرناکه؟

پاسخ
پاسخ مشاور سایت سارا حبیبی کارشناس مامایی:
سلام مامان عزیز، کیستی که مدنظر شماست احتمالاً کیست کروئید پلکسوس است که یک کیست واقعی نبوده و بیشتر حفره ای است که با مایع شفاف و بقایای سلولی پر شده است و قطری در حدود یک تا سه سانتی متر دارد که اغلب از حدود هفته‌ی ۱۳ به وجود می‌آیند اما معمولاً در سه ماهه‌ی دوم و سوم گزارش می‌شوند و در بیشتر مواقع این کیست ها تا هفته‌ی ۲۸ از بین می‌روند و خوش خیم و گذرا هستند. این کیست‌ها زمانی بیشتر نگران کننده هستند که به صورت چندتایی و یا بسیار بزرگ باشند. با توجه به اینکه این کیست‌ها اغلب با اختلالات کروموزومی مانند تریزومی ۱۸ و ۲۱ همراه هستند بنابراین اگر نتیجه‌ی غربالگری‌های شما منفی بوده و در سونوگرافی آنومالی اسکن‌تان ناهنجاری یا نقص دیگری به جز این کیست‌ها مشاهده و گزارش نشده باشد اغلب مسأله‌ای بی اهمیت بوده و برای اطمینان از این موضوع، پزشک سونوگرافی پیگیری در هفته‌ی ۲۴ تا ۲۸ درخواست می کند. اگر این کیست‌‌ها در حال کوچک شدن بودند جای نگرانی نیست و خود به خود جذب می‌شوند اما چنانچه این کیست‌ها در حال بزرگ شدن بودند در آن صورت باید با پزشک خود مشورت کنید.

هر آنچه که باید بدانید