×
سوال

سونوگرافی سه بعدی ضرر داره؟

سلام ببخشید سونوی سه بعدی برای جنین ضرر نداره؟ برای غربالگری دوم دکترم برام سونوی سه بعدی درخواست کرده.

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست عزیزم. به طور معمول در طول بارداری سونوگرافی معمولی (دو بعدی یا سیاه و سفید) برای مادر انجام می شود. از آنجا که از یک سو اطلاعات قابل اتکایی در مورد اثرات سونوگرافی های چندبعدی بر سلامت جنین وجود ندارد و از سوی دیگر فرضیاتی در مورد احتمال آسیب رسیدن به جنین در پی این سونوگرافی ها مطرح شده است، بنابراین انجامشان به دلخواه توصیه نمی گردد، مگر در مواقعی که پزشک به وجود مشکلی شک کرده باشد و صلاح را در انجام آن ببیند. بنابراین از پزشک خود علت درخواست را جویا شده و در صورتی که پزشک شما بر ضرورت انجامش تاکید داشت، آن را انجام دهید.

هر آنچه که باید بدانید