×
سوال

در هفته پنج جنین قلب داره؟

سلام ببخشید تو پنج هفتگی هم جنین قلب داره؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
 سلام دوست نازنینم. شروع تپیدن قلب جنین از هفته پنجم بارداری است اما آن زمان از طریق سونوگرافی قابل تشخیص نمی باشد.

هر آنچه که باید بدانید