×
سوال

آیا نزدیکی در زمان تخمک گذاری باعث پسر شدن میشه؟

سلام. درسته که نزدیکی تو روز تخمک گذاری باعث پسر شدن میشه؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت مینا فرخی کارشناس ارشد مامایی:
سلام دوست عزیزم، تعیین جنسیت در زمان لقاح، امری تصادفی است و قابل پیش بینی نمی باشد اما در حوالی تخمک گذاری بدلیل افزایش PH "پ هاش" ترشحات واژن و بهبود حرکات کروموزوم Y ممکن است احتمال جنین پسر کمی بیشتر گردد.

هر آنچه که باید بدانید