×
سوال

آیا برش عمودی سزارین در بارداری بعدی خطرناکه؟

سلام. من در سزارین اول برش افقی و در سزارين دوم برش عمودی داشتم آيا برای حاملگی بعدی خطری ايجاد ميشه؟

پاسخ

پاسخ مشاور سایت افسانه گنجی کارشناس مامایی:
سلام دوست عزیزم، برش های عمودی گاهی در مواردی انجام می شود که زایمان اورژانسی یا بسیار زودرس یا جفت سر راهی باشد، یا زمانی که رحم مادر یک شکل غیر طبیعی یا فیبروم های بزرگ دارد یا چسبندگی در احشای داخل شکمی و رحمی وجود داشته باشد. از معایب عمده ی برش عمودی سزارین افزایش احتمال چسبندگی جفت قدامی و یا پارگی رحم در هنگام شروع انقباضات رحمی می باشد.

هر آنچه که باید بدانید