×

تاثیر مصرف آهن بر باروری

بسیاری از زنان از اهمیت مصرف آهن در بارداری مطلع هستند اما اطلاعاتی درباره‎ی اثرات کمبود آهن در کاهش باروری ندارند. یکی از دلایل ناباروری می‎تواند کاهش آهن خون و کاهش تعداد کافی گلبول‎های قرمز باشد زیرا گلبول‎های قرمز حاوی آهن مسئول اکسیژن‎رسانی به بافت‎ها و اندام‎های مختلف بدن مانند رحم و تخمدان هستند. کمبود آهن در طول زمان ممکن است باعث ضعیف شدن تخمک‎های موجود در تخمدان شود و آن‎ها را از عملکرد خود باز دارد.
هر آنچه که باید بدانید