×

نقش اسید فولیک بر سلامت بارداری

اگر چه می‌توانید با یک رژیم غذایی مناسب و متعادل تمامی نیازهای روزانه‌ی خود به ویتامین‌ها را تأمین کنید، اما بسیاری از پزشکان موافق مصرف مکمل‌ها توسط همه‌ی افراد جامعه هستند. به این دلیل که لوله‌ی عصبی جنین در ماه اول بارداری شکل می‌گیرد، شروع مصرف مولتی‌ویتامین به خصوص فولیک‌اسید قبل از اقدام به بارداری امری ضروری است.
هر آنچه که باید بدانید