بانک بند ناف

خانواده هایی که در آستانه تولد فرزندی هستند، پس از انجام غربالگری های اولیه و عقد قرارداد، نمونه خون بند ناف نوزادشان را که در زمان تولد توسط متخصصین زنان و یا ماماهای آموزش دیده جمع آوری شده است را در اختیار مرکز قرار می دهند و نمونه جمع آوری شده پس از انجام تست های کنترل کیفی ، شمارش و جداسازی مطابق با جدیدترین متد و استانداردهای جهانی درون تانک های محتوی نیتروژن مایع ذخیره سازی و نگهداری می شود. سلولهای بنیادی خون بند ناف در درمان بیماریهای بدخیم به خصوص بیماریهای با منشا خونی (انواع سرطان های خون، تالاسمی، آنمی های مادرزادی و نقص سیستم ایمنی) ، بیماریهای عصبی، ضایعات نخاعی، دیستروفی های عضلانی، فلج مغزی، اتیسم ، دیابت نوع یک و سایر بیماریها برای خود بیمار، خواهر یا برادر و یا سایر افرادی که سازگاری ژنتیکی(تطابقHLA) داشته باشند قابل استفاده می باشد.